PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Pozvánka na výstavu Muzeum o muzeu

V letošním roce si připomínáme 60. výročí založení dnešního Muzea Těšínska a 100. výročí narození Ladislava Báči, zakladatele muzea.
pozvánka
V letošním roce si připomínáme 60. výročí založení dnešního Muzea Těšínska a 100. výročí narození Ladislava Báči, zakladatele muzea. Tyto dvě události vybízejí k tomu, aby se široké veřejnosti připomněla existence a činnost muzea jako instituce, která slouží k uchování kulturní a společenské tradice regionu, k poznání dějinných souvislostí a vazeb, jejímž hlavním a nezastupitelným úkolem je shromažďovat doklady o všech formách existence člověka i prostředí, v němž žije. Na výstavě uvidíte nejen sbírkové předměty, ale seznámíte se také s muzejní činností. Mezi hlavní poslání muzea patří získávání předmětů, knih, různé formy prezentace, činnost publikační, vědecká a osvětová.
Muzeum Těšínska bylo oficiálně ustaveno po druhé světové v roce 1948. Ve skutečnosti navazuje na mnohem starší tradice muzejnictví, které se na Těšínském Slezsku odvíjí od roku 1802. Tehdy bylo zpřístupněno muzeum v Těšíně, jehož zakladatelem byl významný představitel kulturního života na Těšínsku - Leopold Jan Šeršník. Toto muzeum si zachovalo primát jako nejstarší muzeum v historických zemích Koruny české. Přestože se jeho dnešní přímý pokračovatel Muzeum Śląska Cieszyńskiego a Ksiąźnica Cieszyńska nachází v Těšíně (Cieszyn), patří bezesporu do historického kontextu vývoje českých muzeí.

Po I. světové válce došlo v rámci nového politického uspořádání v Evropě k rozdělení Těšínského Slezska i samotného města Těšína česko-polskou státní hranicí a nový Český Těšín zůstal bez tradiční muzejní instituce. V roce 1925 bylo odborem Matice osvěty lidové založeno muzeum v Českém Těšíně. Podobná situace nastala v Jablunkově a Orlové. Události druhé světové války však přerušily vývoj institucí a ke znovuotevření českotěšínského muzea došlo až 11. června 1948. U jeho zrodu stál Ladislav Báča, který působil jako jeho první ředitel - správce muzea, který se nesmazatelně zapsal do historie muzejnictví na Těšínsku.
Muzeum Těšínska patří mezi významné kulturní instituce. V současnosti spravuje 12 poboček na území české části Těšínského Slezska, z toho dvě, Kotulovou dřevěnku a Archeopark, řadíme do muzeí v přírodě.

Vlasta Byrtusová
Muzeum Těšínska
Hlavní třída 15
735 27 Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
http://www.muzeumct.cz

Muzeum o muzeu
pozvánka
W bieżącym roku mija 60 rocznica założenia Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie oraz 100 rocznica urodzin jego założyciela pana Ladislava Báčy. Oba jubileusze stały się pretekstem do przypomnienia szerokiej publiczności o istnieniu i działalności muzeum jako instytucji, która zajmuje się zachowaniem kulturowych i społecznych tradycji regionu, badaniami nad ciągłością i powiązaniami historycznymi oraz gromadzeniem przedmiotów, które są świadectwem wszelkich form istnienia człowieka i jego otoczenia. Wystawa przedstawia poszczególne kolekcje zbiorowe, główne zadania muzeum, do których należy pozyskiwanie przedmiotów, ksiąźek, dokumentów, fotografii, ich przechowywanie, konserwowanie, róźne formy prezentacji, działalność wydawnicza, oświatowa, naukowa itd.
Muzeum Těšínska oficjalnie zostało powołane po II wojnie światowej w 1948 roku. W rzeczywistości nawiązuje do znacznie starszych tradycji muzealniczych, które na Śląsku Cieszyńskim sięgają 1802 roku. Wtedy zostało otwarte w Cieszynie pierwsze muzeum publiczne, którego założycielem był wybitny przedstawiciel życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim Leopold Jan Szersznik. Mimo, że jego bezpośrednimi kontynuatorami są obecnie polskie instytucje - Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Ksiąźnica Cieszyńska znajdujące się w polskim Cieszynie, bezsprzecznie ma ono równieź swój wkład w historycznym rozwoju muzealnictwa czeskiego.
Po I wojnie światowej doszło w ramach nowego podziału politycznego Europy do rozdzielenia granicą państwową Śląska Cieszyńskiego oraz miasta Cieszyna. Nowopowstały Czeski Cieszyn pozostał bez tradycyjnej instytucji muzealnej. W 1925 roku oddział czeskiej Macierzy Oświaty Ludowej (Matice osvěty lidové) założył pierwsze muzeum w Czeskim Cieszynie, podobnie było v Jabłonkowie i Orłowej. Zawieruchy drugiej wojny światowej przerwały jednak rozwój tych instytucji i do oficjalnego otwarcia czeskocieszyńskiego muzeum doszło dopiero 11 czerwca 1948 r. Przyczynił się do tego Ladislav Báča, który stał się też pierwszym dyrektorem - gospodarzem muzeum.

Od skromnej kilkuosobowej jednostki Muzeum Těšínska w latach powojennych rozwinęło się do rangi obecnej instytucji kulturalno-oświatowej, działającej za pośrednictwem 12 filii na terenie całej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Český Těšín
Zveřejněno 29.03.2008 v 22:41 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA