PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

OSLAVY 50. VÝROČÍ VOJENSKÉHO UMĚLECKÉHO SOUBORU ONDRÁŠ BRNO

Brno 2004
/dříve Vojenský soubor písní a tanců JÁNOŠÍK Brno/
V letošním roce, tedy v roce 2004 slaví Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brno 50 let od svého založení. Počátky činnosti souboru sahají do roku 1954, kdy byl vojáky základní služby, převážně ze středního Slovenska z "Horehronia", kteří nastoupili na "vojnu" do Olomouce, založen amatérský soubor s názvem Vojenský soubor písní a tanců JÁNOŠÍK. V roce 1957 tento soubor přesídlil pod stejným názvem do Brna a při dělení Československa v roce 1993 změnil své jméno a pod názvem "Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brno", jehož zřizovatelem je Armáda České republiky, působí v současné době jako jediné poloprofesionální těleso svého druhu v České republice. Vedle dosavadních vojáků základní služby a profesionálních pracovníků působí v souboru také amatérští členové - studenti středních a vysokých škol i zaměstnanci brněnských firem a podniků, a to jak v taneční, tak i v hudební a pěvecké složce.
Od roku 1993 se VUS ONDRÁŠ dramaturgicky zaměřuje především na národopisné oblasti Moravy a Čech. V repertoáru se však nezřídka objevují i programová čísla z dob VSPT JÁNOŠÍK, jejichž inspirací se staly lidové motivy a melodie regionů Slovenska, Maďarska, Rumunska apod. Celková dramaturgie souboru se při tvorbě jednotlivých typů programů neomezuje pouze na umělecky ztvárněné folklorní pořady vycházející z lidových tradic, ale vytváří i divadelní programy s folklorní tématikou a dějovým námětem. Soubor připravuje i samostatné hudební programy, a to jak v podobě vystoupení svých cimbálových muzik, které hrají k poslechu i tanci, tak i v podobě hudebních koncertů. Dramaturgové tohoto uměleckého tělesa velmi často spolupracují s významnými osobnostmi lidového umění z celé České republiky. Jejich snahou je však také vyhledávat a široké veřejnosti představovat i nové, doposud "neobjevené" talentované zpěváky a muzikanty. V hudebních koncertech VUS ONDRÁŠ poměrně často dochází k prolínání jednotlivých hudebních žánrů (folklor, vážná a etnická hudba...), a to jak v podání Orchestru lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ Brno, tak i ve formě společných vystoupení s jinými hudebními tělesy. Šíře uměleckého záběru tohoto více než stočlenného kolektivu je svým způsobem jedinečná. Soubor každoročně uvádí také vánoční koncerty a svůj program je schopen přizpůsobit ve formě výchovných koncertů i dětským divákům.
Hudební nosiče VUS ONDRÁŠ Brno /dříve VSPT JÁNOŠÍK/ jsou vydávány převážně prostřednictvím vydavatelství Folklorního sdružení JÁNOŠÍK Brno. Doposud bylo vydáno celkem 12 titulů (viz. http://vusondras.cz). Nejnovější, v pořadí už třinácté CD VUS ONDRÁŠ právě čeká na svůj křest a v tuto chvíli je možné prozradit jen to, že nese poetický název "Jak se (h)ladí housle".
Souborové statistiky hovoří o tom, že ONDRÁŠ každoročně uskuteční 200 - 220 vystoupení po celé České republice a s úspěchem reprezentuje i v zahraničí, kde získává vedle řady ocenění i své nové příznivce (namátkou lze jmenovat např. zájezdy do Izraele, Japonska, USA, Anglie, Francie, Holandska, Litvy i jiných států). Za všechny zahraniční úspěchy jmenujme alespoň ten poslední, kdy v roce 2003 získali členové souboru bronzovou medaili na prestižním mezinárodním festivalu ve francouzském Dijonu - jedním ze čtyř soutěžních folklorních festivalů na celém světě.
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brno si díky své dlouholeté poctivé a tvrdé práci právem vybojoval v myslích našich spoluobčanů (alespoň těch folkloru znalých) jedno z předních míst na pomyslné "folklorní scéně v ČR". Rovněž i v civilním sektoru se zařadil mezi úspěšné kolektivy. Důkazem toho je například ocenění z roku 2003 "TOP 100" Brno (firmy a instituce, které "hýbou" Brnem). Avšak profesionalitu neshledává vedení tohoto souboru jen v tom, že by umělci dostávali za své výkony honoráře, nýbrž v tom, že se i amatérští členové učí přistupovat ke své zálibě, ke svému koníčku profesionálním způsobem. A to je ten "fór", díky kterému se stává účast souboru ONDRÁŠ ozdobou kterékoliv kulturní či společenské akce.
Již v úvodní větě tohoto článku bylo řečeno, že Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brno (dříve Vojenský soubor písní a tanců JÁNOŠÍK) slaví v letošním roce 50 let od svého založení. Oslavy tohoto jubilea budou probíhat v průběhu celého roku 2004. Oficiální zahájení oslav proběhlo dne 20. 3. 2004 v Kongresovém centru Brno v rámci X. reprezentačního plesu Folklorního sdružení JÁNOŠÍK Brno a VUS ONDRÁŠ Brno. Za přítomnosti bezmála šesti set plesových hostů, mezi nimiž nechyběli ani přední představitelé města Brna a Armády ČR, stejně jako celá řada bývalých i současných členů tohoto uměleckého tělesa, sfouklo vedení souboru 50 svíček na svém narozeninovém třípatrovém dortu.
rámci svých abrahámovin bude ONDRÁŠ /dříve JÁNOŠÍK/ samozřejmě vzpomínat, a to v rámci dvou slavnostních pořadů, které se uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě v rámci XII. Mezinárodního armádního folklorního festivalu "Rožnovská valaška 2004". Jsou to: hudební vzpomínkový koncert "Žijí v písni" (11.6.2004 - 19.30 hod. - amfiteátr Na stráni) a celosouborový vzpomínkový pořad "Naše korene - Naše kořeny" (12.6.2004 - 14.30 hod. - amfiteátr Na stráni).
Na uplynulých 50 let se bude vzpomínat prostřednictvím celé řady pozvaných hostů - bývalých členů souboru - tanečníků, muzikantů, zpěváků, ale i bývalých vedoucích představitelů souboru. Diváci budou mít možnost znovu zhlédnout taneční, hudební a pěvecká čísla, která už poměrně dlouhou dobu leží v souborovém archívu, ale také "tváře", jejichž jména v programech současných vystoupení souboru ONDRÁŠ už dávno nefigurují. Za dobu 50ti let prošlo souborem cca 1 300 lidí (VSPT JÁNOŠÍK - cca 900 členů, VUS ONDRÁŠ - cca 400 členů). Od roku 1977, kdy se začala vést souborová statistika, do 31. 12. 2003 bylo uskutečněno celkem 3 975 vystoupení (pozn.: v době 1954 - 1976 JÁNOŠÍK uskutečnil odhadem 700 představení). Tato čísla nám však bohužel nedávají možnost vzpomenout úplně na všechny, kteří by si to určitě zasloužili. Celá řada současných vynikajících tanečníků, muzikantů i zpěváků dělala "své první umělecké krůčky na prknech, která znamenají svět," právě se souborem ONDRÁŠ. Dnes jsou z nich sólisté, choreografové, hudební upravovatelé, vedoucí folklorních souborů, cimbálových muzik i vedoucí uměleckých těles jiných žánrů, rovněž úspěšní moderátoři, televizní a rozhlasoví redaktoři apod. Z této široké škály bývalých členů vystoupí v rámci vzpomínkových koncertů cca 120 z nich. Je nutné podotknout, že ne všichni oslovení byli natolik stateční, aby se opět po letech oblékli do kroje a předstoupili se svým uměním před publikum tak, jako tomu bylo před léty, jiným to zas už nedovolí jejich zdraví. Přesto jsme přesvědčeni o tom, že slavnostní vzpomínkové koncerty se stanou jedinečnými a nezapomenutelnými jak pro všechny účinkující, tak i pro všechny diváky.
Ke spolupráci na obou vzpomínkových koncertech byli osloveni:
Brindzák Peter - primáš Vojenského folklorního souboru Jánošík, Zvolen - SR
Brindzáková Monika - moderátorka Českého rozhlasu Brno
Čonková Hana - zpěvačka Poddukelského ukrajinského lidového souboru Prešov - SR
Fabišik Vlastimil - tanečník, vedoucí folklorního souboru Púčík Brno
Feldvábel Erik - tanečník, několikanásobný vítěz soutěže verbířů ve Strážnici
Foriš Štefan - sólista Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Bratislava - SR
Gajda Jan - zpěvák a primáš cimbálové muziky Danaj ze Strážnice
Gajdová - Šrahůlková Lenka - zpěvačka
Gregor Jiří - tanečník, vítěz soutěže verbířů ve Strážnici
Harazin Jaroslav - primáš cimbálové muziky J. Harazina (CM FS Marína ze Zvolena) - SR
Holík Dušan - instrumentalista a ředitel Základní umělecké školy v Očové - SR
Holler František - první primáš VSPT Jánošík z let 1976 - 1977
Horvát Ján - zpěvák a primáš terchovské muziky z Kysuckého Nového Mesta (SR)
Hurajt Ján - zpěvák a fujarista ze Štrby (SR)
Létal Luděk - učitel Základní umělecké školy v Břeclavi
Machač Jiří - vedoucí a primáš folklorního souboru ŠMYKŇA z Ostravy
Mala Jozef - tanečník a choreograf z Banské Bystrice - SR
Málek Luboš - primáš, zpěvák a vedoucí folklorního souboru Olšava z Uherského Brodu
Novotná - Málková Jitka - zpěvačka, tisková mluvčí Symfonického orchestru a moderátorka Českého rozhlasu Praha, moderátorka České televize
Martiš Karel - primáš a zpěvák cimbálové muziky z Pavlova
Novotný František - zpěvák Poddukelského ukrajinského lidového souboru Prešov - SR
Pavlíček David - vedoucí taneční skupiny folklorního souboru Kunovjan z Uherského Hradiště
Pecník Juraj - primáš cimbálové muziky z Banské Bystrice - SR
Pivoluska Ján - tanečník, instrumentalista a poslanec PS SR
Římánková - Osičková Eva - zpěvačka
Ptáček Pavel - zpěvák cimbálové muziky Soláň z Rožnova pod Radhoštěm
Rajmic Karel - zpěvák a muzikant cimbálové muziky J.Čecha z Uherského Hradiště
Smutný Aleš - primáš cimbálové muziky, ředitel Základní umělecké školy ve Veselí na Moravou
Šeflová-Pilušová Jitka - vedoucí folklorního souboru Mladina z Plzně
Uličný Peter - hudební tvorba v oblasti irského folkloru

... a mnoho dalších (ať nám prominou ti, které jsme nejmenovali)

Samozřejmě vystoupí i současní muzikanti a tanečníci VUS ONDRÁŠ Brno.
Z vedoucích představitelů souboru byli osloveni:

Kováč Juraj - jeden ze zakladatelů VSPT JÁNOŠÍK (v roce 1954)
Molent Ján - první primáš VSPT JÁNOŠÍK (v roce 1954)
Hlbočan Tibor - dlouholetý vedoucí souboru
Děcký Josef - jeden z vedoucích souboru
Kopka Aleš - jeden z vedoucích souboru
Kříž Pavel - náčelník souboru
Szabó Tibor - náčelník souboru
Jurášek Jaroslav - dlouholetý umělecký vedoucí souboru
Majkus Jiří - náčelník a ředitel souboru
Krkoška Aleš - ředitel souboru
Bohužel, dnes již jen tichou vzpomínku můžeme věnovat dvěma neméně významným osobnostem uplynulých 50ti let činnosti souboru, a to náčelníkům VSPT JÁNOŠÍK Františku Drbolovi a Jaroslavu Juranovi.
Součástí oslav 50. výročí bude i VII. ročník cyklu letních folklorních večerů s názvem F SCÉNA 2004. Letošní ročník se bude konat v termínu od 24. června do 24. července 2004. V průběhu pěti prodloužených víkendů (většinou ve čtvrtek, pátek a v sobotu) se brněnskému publiku představí především soubory, které v posledních letech nejvíce spolupracovaly se souborem ONDRÁŠ. Speciálním hostem ze zámoří bude mexický taneční soubor Tonalamatl. Slavnostní zahajovací, ale i závěrečné představení F SCÉNY 2004 se uskuteční v Brně na nádvoří hradu Špilberk, všechny ostatní letní folklorní večery se budou konat v centru Brna na nádvoří Staré radnice - vždy ve 20:30 hod. za každého počasí.
Návštěvníkům letních folklorních večerů s názvem F SCÉNA 2004 se letos představí tyto soubory:
24. 6. 2004 - slavnostní zahájení - VUS ONDRÁŠ Brno, Kunovjan Uherské Hradiště a zahraniční soubor - účastník MFF Strážnice (nádvoří hradu Špilberk)
25. - 26. 6. 2004 - Kunovjan Uherské Hradiště (nádvoří Staré radnice)
29. 6. - 3. 7. 2004 - Tonalamatl Mexiko (nádvoří Staré radnice)
8. - 10. 7. 2004 - Gymnik Bratislava - SR (nádvoří Staré radnice)
15. - 17. 7. 2004 - Javorník Brno - (nádvoří Staré radnice)
22. - 23. 7. 2004 - VUS ONDRÁŠ Brno - (nádvoří Staré radnice)
24. 7. 2004 - slavnostní závěrečné představení - VUS ONDRÁŠ Brno a Kunovjan Uherské Hradiště s pořadem "Letem světem" - (nádvoří hradu Špilberk)
Pro letošní jubilejní rok připravují členové ONDRÁŠE i premiérové pořady. Ten první - slavnostní hudební koncert VUS ONDRÁŠ s názvem "Z Čech až na konec světa aneb všude dobře, doma nejlépe" se uskuteční v noblesních prostorách Mahenova divadla v Brně - dne 24. 9. 2004 v 17.00 hod. Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ Brno (OLN) pod vedením dirigenta a primáše Michala Gani by chtěl touto premiérou navázat na úspěšné hudební koncerty typu "Souboj primášů", "Žijí v písni", "Píseň písni ustýlá" nebo "Jak se (h)ladí housle". Kromě současných sólistů VUS ONDRÁŠ Brno - primášů Petra Krále, Lubomíra Graffeho, Michala Ševčíka, sólových zpěváků Michaly Vaďurové, Jarmily Hudečkové, Martiny Krigovské a dívčího sboru vystoupí i bývalí členové VSPT JÁNOŠÍK a VUS ONDRÁŠ Brno: Jitka Novotná - Málková, Eva Římánková - Osičková, Jan a Lenka Gajdovi, Aleš Smutný atd.
Druha premiéra, celosouborové představení "Čertovinky", se uskuteční rovněž v Brně - tentokrát však v Janáčkově divadle, a to dne 25. 9. 2004 v 19.30 hodin. "Čertovinky" nabídnou divákům poněkud odlišný typ folklorního představení. Koncepce tohoto pořadu navazuje na celosouborový pořad VUS ONDRÁŠ "Příběhy tancem vyzpívané", který byl premiérově uveden v září 1999 v Janáčkově divadle v Brně při příležitosti oslav 45. výročí. Tento pořad byl s velkým diváckým úspěchem reprízován na různých místech ČR i v zahraničí po dobu dalších 4 let. Na rozdíl od klasických skládačkových programů je lidové taneční divadlo (tak lze pořad "Čertovinky" stručně charakterizovat) koncipováno jako ucelený příběh, jenž je sestaven z jednotlivých hudebně tanečních bloků, jejichž hudební úpravy a taneční choreografie vycházejí z lidových tradic konkrétních etnografických oblastí České republiky. Pořad "Čertovinky" vznikl na motivy klasické české pohádky Boženy Němcové Čert a Káča a pochází z dílny autorského kolektivu souboru ONDRÁŠ, a to pod vedením hlavního dramaturga pro tanec VUS ONDRÁŠ Brno Mgr. Davida Pavlíčka. Na choreografiích a hudebních úpravách se podílejí Martin Pacek, Milan Puklický, Zdeněk Vejvoda, Jan Malík, Martin Krajňák, Martin Kovář, David Pavlíček, Štěpánka Baboráková, Martin Rezek a Jaroslav Jurášek. Předpremiéra tohoto celosouborového představení VUS ONDRÁŠ Brno bude uvedena dne 18. září 2004 v 19.30 hod. ve Smetanově síni Obecního domu Praha.
Vedle slavnostních premiér v Brně a vzpomínkových pořadů v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční ONDRÁŠ v průběhu celého jubilejního roku 2004 také několik dalších představení, která jsou rovněž věnována 50. výročí. Jsou to samostatné celosouborové pořady VUS ONDRÁŠ s názvem "Naše kořeny" a také několik koncipovaných folklorních představení, ve kterých budou členové ONDRÁŠE vystupovat společně s dalšími vynikajícími folklorními soubory ČR. Závěrečnou tečkou za oslavami ondrášovských abrahámovin budou vánoční koncerty "Radostná novina" v podání Orchestru lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ Brno. Pozvání k účinkování na těchto koncertech přijal Dětský pěvecký sbor ZUŠ Kantiléna Brno.
Mimo výše uvedených pořadů VUS ONDRÁŠ se budou oslav týkat také další aktivity tohoto souboru. Dne 2. 9. 2004 bude slavnostní vernisáží zahájena výstava, která bude věnovaná právě ondrášovskému jubileu. Výstava potrvá až do 30. 9. 2004 a místem konání bude Kulturní zařízení 24. krajského vojenského velitelství Brno, Štefánikova 53a, Brno - Královo Pole. Retrospektiva uplynulých 50ti let života souboru bude zachycena v reprezentační publikaci doplněné o CD-room, jejíž křest proběhne v Mahenově divadle v Brně dne 24. 9. 2004 při koncertu "Z Čech až na konec světa...".. U příležitosti 50. výročí bude vydán CD nosič "Jak se (h)ladí housle" (křest 11. 6. 2004 v rámci hudebního vzpomínkového koncertu "Žijí v písni" v Rožnově pod Radhoštěm) a rovněž bude natočen televizní dokument o činnosti souboru. Předběžný termín odvysílání tohoto pořadu o VUS ONDRÁŠ je 28.10. 2004. Všechny další informace o připravovaných pořadech v rámci jubilejního roku 2004 naleznete na http://vusondras.cz, e-mail: ondras@vusondras.cz nebo na tel.: 973 442 046.
Vojenský soubor písní a tanců JÁNOŠÍK a posléze i Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brno se za uplynulých 50 let zapsal do povědomí široké veřejnosti především stabilně vysokou úrovní svých představení a snahou neustále hledat a přinášet do folklorního dění a umělecké tvorby v České republice něco nového. Doufáme, že i pořady uskutečněné v průběhu jubilejního roku 2004 tuto skutečnost potvrdí a budou pro diváky zajímavé a atraktivní.

Blanka Jakubčíková

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 21.05.2004 v 08:48 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA