PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

VIII. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA FoS ČR

Svolání VIII. řádné Valné hromady FoS ČR
V souladu se Stanovami Folklorního sdružení České republiky svolává výbor VIII. řádnou Valnou hromadu Folklorního sdružení České republiky, která se uskuteční ve dnech 20. - 21. listopadu 2004 v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. Cílem valné hromady je zhodnotit činnost organizace v uplynulých dvou letech, přijmout programové zaměření činnosti na další období, zvolit stanovami určené orgány sdružení - výbor a revizní komisi a posoudit návrh na novelizaci stanov sdružení.
Právo zúčastnit se valné hromady mají členské folklorní soubory, členské folklorní festivaly (obojí prostřednictvím delegovaných zástupců) a jednotliví členové. Počet zástupců souborů a festivalů není stanovami určen. Výbor doporučuje účast dvou zástupců, z nichž jeden bude mít delegované hlasovací právo. Právo hlasovat o projednávaných dokumentech mají členské subjekty, které v roce 2004 uhradily členské příspěvky. Hlasovací právo je možné delegovat písemnou formou. Členové sdružení mohou navrhnout kandidáty do výboru a revizní komise na další období.
Jednání valné hromady bude zahájeno v sobotu 20. listopadu 2004 v 10,00 hodin, ukončení jednání se předpokládá do 18,00 hodin. V neděli bude pro účastníky připraven vzdělávací program, zaměřený na problematiku přechodu na podvojné účetnictví. Ubytování je zajištěno v Hotelu Zámek a v ubytovacích zařízeních v Olomouci. Účastnický poplatek pro 1 účastníka jednání činí Kč 500,-. Při ubytování na 2 noci činí poplatek Kč 750,-. Částky jsou splatné předem na adresu nebo číslo bankovního účtu sdružení. Účastníci předloží doklad o zaplacení poplatku při prezenci. Závazné přihlášky k účasti zašlete na sekretariát FoS ČR nejpozději do 5.11.2004.
Pro účastníky jednání, cestující hromadnými dopravními prostředky, bude zajištěna doprava od nádraží ČD v Olomouci k Hotelu Zámek pronajatým autobusem, který bude od nádraží odjíždět v sobotu 20. listopadu v 9,00 hodin. Jednání výboru revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení se uskuteční v pátek 19. listopadu 2004 od 19,00 hodin v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici.
Nejpozději do 1.11. 2004 bude na adrese http://www.fos.cz/ zveřejněn návrh na novelizaci stanov FoS ČR a návrh programu činnosti sdružení na léta 2005 - 2008, ke kterým je možné předem zasílat připomínky a pozměňující návrhy.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 14.10.2004 v 12:58 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA