PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Jarmark pouze zpoza scény

Časopis Folklor 1/2005
Dovětek k recenzi festivalu
Po ukončení "Pražského jarmarku" jsme si vydechli a zcela vyčerpáni jsme se odebrali do svých domovů. Za těch osm dní, nepočítajíce dny nervozity a vypjatých situací nějakou dobu předtím, jsme zjistili, že nám vypovídají službu nejen nohy, znavené věčným běháním mezi FoSem, Ovocným trhem a dalšími částmi Prahy, které měli s akcí něco společného, ale i ostatní části těla potřebného k organizační práci. Pokud jsem neuvedl na začátku, že jde o lidi, které nebylo moc vidět, ale bez kterých by se celá akce neuskutečnila, organizačního týmu, činím tak až nyní, ale potřeboval jsem navodit trochu atmosféru, ne však politování, ale ke smutnému zjištění, že už nevydržíme tolik, co před několika roky, a také proto, že to byl ten nejsilnější dojem, který se v nás po ukončení usídlil. Pro ty, kteří se chytají slovíček, však předem říkám, že se jedná o nadsázku. Stálo to za tu námahu, i když málokdo z nás mohl mít prožitek z pohledu na ucelené vystoupení některého ze zúčastněných souborů. Po opadnutí únavy jsme začali s radostí vítat dobré ohlasy na celou akci a oznámení, že příští rok festival bude, bylo malým zadostiučiněním.
Pokud čtete pozorně časopis Folklor, určitě jste si všimli, že je v nadpisu použita část názvu
článku Viliama Dekana (Folklor 6/2004, s. 367 a násl.), za což se autorovi omlouváme. Je to článek, který je napsaný z pohledu odborného velmi dobře a myslíme, že to takový odborník na folklor, jakým V. Dekan bezesporu je, nemůže napsat ani jinak. Horší je to z pohledu faktů, které mají větším dílem charakter polopravdy až lži. Má to takový člověk zapotřebí? Určitě ne proto, aby se tímto způsobem zviditelnil.
Vyjádříme se ke skutečnostem, které jsou uvedeny u odrážek článku, z pohledu organizátorů:
- Chyby v názvech souborů - velice nepříjemné a neomluvitelné.
- Průvodci a tlumočníci - byli přiděleni každému souboru podle potřeby. Pro soubor, který provázel V. Dekan v roli tlumočníka i průvodce, nebyl z naší strany přidělen, měl jedno půlhodinové vystoupení a pokračoval ve svém programu mimo naši akci).
- Co se týkalo informací ze štábu, věděl kdy i kde se vystoupení koná a náš člověk uvedl soubor V. Dekana do šaten s tím, že všechny informace mají. Všichni vedoucí souborů i tlumočníci byli informováni, že mají být minimálně 20 minut před zahájením kompletně připraveni na vystoupení podle časového rozpisu.
- Všichni vedoucí souborů i tlumočníci byli informováni, že pokud nepředali informace o souboru a programu, musí je poskytnout včas moderátorům. Tuto skutečnost si netroufáme hodnotit, i když jsme se pohybovali v těsné blízkosti. K tomu by se nejlépe mohli vyjádřit sami moderátoři.
- Přijetí zástupců souborů u představitelů města a FoSu se nepodařilo organizačně zajistit a považujeme to za chybu, která se musí v dalším ročníku napravit.
- K operativnosti štábu - po celou dobu se podařilo držet program podle časového rozpisu. Při tak bohatém programu jsme sami měli v počátku pochybnosti, zda se podaří vše realizovat podle předpokladů. Jediný, kdo udělal čáru přes rozpočet, byl právě soubor italský, který měl začínat blok a přišel proti rozpisu o 20 minut později. Díky ochotě souboru, který se připravoval na následné vystoupení a svoji přípravu urychlil, se začalo se zpožděním 10 minut. Souboru "Jánošíček", kterému vypadly nemocné děti a potřeboval proložit program pro převlek dětí, nebylo možné zpočátku vyhovět, protože další soubor nebyl k dispozici. Nespolehlivá Brazilka, která měla vystupovat podle domluvy o tři hodiny dříve než "Jánošíček", se dostavila bez omluvy pozdě, jako by se nic nestalo, prakticky pár minut před zahájením programu. Převlek stihla těsně před koncem první půle programu "Jánošíčku" a organizátoři měli pohotovost.
- Parkování v centru je velkým problémem. Způsob byl konzultován se všemi odpovědnými institucemi a varianta s vyložením a zpětným naložením u Obecního domu vyšla jako nejpříznivější a neodporovala pravidlům silničního provozu. Pro případné problémy byl připraven jeden Prahy znalý člověk a na telefonické požádání zakročil. Každý soubor měl k dispozici seznam štábu s telefonními čísly. Od jiných souborů jsme informace o problémech neměli. Pokud však někdo vymyslí variantu lepší, budeme jenom rádi.
- Co se týká zabezpečení nápojů, byla celá balení s vodou k dispozici na štábu za jevištěm, odkud si soubory potřebné množství braly. Umístění a stav záchodků se nám nelíbil také, je to pro příště.
Myslíme, že je ztráta času zabývat se problémy takového druhu. Porovnání jednoho pohledu
na věc s druhým by však nemusel být tak rozdílný. Bývá zvykem, než člověk něco podrobí kritice, začne u sebe. Je přinejmenším divné, když člověk, který má za sebou tak bohaté odborné i organizační zkušenosti a ví, že i při sebelepší přípravě řada věcí zaskřípe, nedokáže popsat věci odpovídajícím způsobem. Skoro to vypadá, že je to důvod k zakrytí vlastních nedostatků. Lidi, kteří jsou u toho, mrzí, pokud se něco nepovede. O to větší radost je, když se akce dotáhne do zdárného konce. Pokud někdo sdělí svoje připomínky a upozorní na nedostatky, které mají reálný smysl, je vítán. Takto podané informace lze pokládat přinejmenším za nekolegiální.

Václav Horčička, Viera Zemanová, František Roun, Jozef Harčarik

DALŠÍ INFORMACE: Praha
Zveřejněno 09.03.2005 v 13:55 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA