PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

SOUZNĚNÍ 2006

Tisková zpráva
Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel
Ostrava - 14., 15 a 17.12., Beskydy (Kozlovice) - 16.12. a řada doprovodných akcí.
Tradice festivalu Souznění byla založena v roce 1999, kdy se v prosinci na náměstí sv. Petra ve Vatikánu rozzářil vánoční strom z moravských Beskyd.Také tehdejší přípravy na vystoupení před svatým otcem Janem Pavlem II. byly jedním z motivů k uspořádání adventního setkání, které by připomnělo mizející vůně a chutě Vánoc.
Letos se takto setkáváme už poosmé, abychom společně zachytili zanikající svět lidových tradic části Karpatského oblouku - severní Moravy a Slezska, Slovenska...Uvidíme ukázky práce těch nejlepších lidových mistrů, uslyšíme známé i pozapomenuté koledy, seznámíme se s vánočními zvyky blízkých i vzdálenějších krajů. Sváteční písně a hudba zazní z úst dětí i dospělých, amatérů a profesionálů. Domácí i zahraniční tvůrci předvedou výrobu vánočních ozdob, keramiky, lidových šperků, kovových, kožených a řezbářských výrobků... Na své si přijdou také milovníci specialit domácí kuchyně. Věříme, že letošní rozšířený program naplní vaše očekávání.
Za všechny, kdo pro Vás letošní Souznění připravili, přeje šťastné a veselé Vánoce 2006 Zdeněk Tofel (ředitel festivalu).
Souznění - MF adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel
PF festivalu Souznění
MF Souznění je přidruženým členem prestižní celosvětové organizace CIOFF.
Letošní festival je poprvé čtyřdenní. Novinkou bude program na Stodolní ulici v Ostravě.
PROGRAM:
Čtvrtek 14.12. Ostrava, Stodolní ulice
18.00 hod. - Obchůzka s koledou po klubech. Vystoupí: DFS Jastrabčan ze Šarišského
Jastrabia (Slovensko), Valašský vojvoda - junior, SPV Kozlovice (Lucky,
Sněhové vločky, Čertíci).
20.00 hod. - Klub TEMPL - Rusínské a šarišské Vianoce (Koncert duchovní hudby).
Vystoupí: Gréckokatolícky bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca
z Prešova, ĽH Ondreja Kandráča, zpěvačka Monika Kandráčová, stříbrný
Slávik Marianna Vasilenková z Krajného Čierna, dětská folklórna skupina
Jastrabčan ze Šarišského Jastrabia (Slovensko).
Pátek 15.12. Ostrava, kostel sv. Václava
19.00 hod. - Hle, přijde Pán (Barokní adventní a vánoční hudba). Vystoupí:
Komorní orchestr Collegium Marianum (Praha) s uměleckou vedoucí Janou
Semerádovou. Sólisté: Petra Noskaiová - mezzosopran (Slovensko), Tomáš
Král - baryton (Brno), Sváteční slovo - Pavel Ryjáček (Čs. rozhlas 3 - Vltava).

Osvětlení - Martin Valový
Přímý přenos - TV NOE Ostrava
Sobota 16.12. Kozlovice (Beskydy) www.kozlovice.cz
8.00 hod. - Vánoční jarmark s lidovými řemesly - centrum obce. Předvádění, prodej
vánočních ozdob, stromků, domácích specialit, teplé nápoje...
9.00 hod. - Obchůzky s koledou a vystoupení v centru obce, krytá scéna.
Volná vystoupení - sál OÚ Kozlovice: ĽH Ondreja Kandráča, DFS
Jastrabčan ze Šarišského Jastrabia, dudák Josef Kuneš z Domažlic, žáci speciální Školy života (F-M), DFS Hurčánek z Palkovic, SPV Kozlovice,
Slavík Moravia-Slávek Vašenda, Pěvecký sbor ZŠ Kozlovice, Schola kostela
sv. Michaela, Klávesová škola Lenky Lepíkové, DFS Valášek, SLPT
Valašský vojvoda.
11.00 hod. - Otevření Obecné školy na Fojtství (pro veřejnost). Účinkují: Pan uč. Štěpán
Pustka, Divadelní společnost Kozlovice (Klanění Tří králů), DFS Valášek
(živý betlém). Moderuje Dagmar Misařová (Čs. rozhlas Ostrava).
Koledování u Fojtství - krytá scéna - všechny soubory - viz 9.00 hod.
15.00 hod. - Kostel sv. Michaela archanděla.Koli jasna zvizda (Koncert duchovní hudby)
Vystoupí: Gréckokatolícky bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca
z Prešova a ĽH Ondreja Kandráča se sólisty (Slovensko).
18.00 hod. - Sál OÚ Kozlovice. Adventně - vánoční pořad domácích souborů: Koledování
a hostů: Koli jasna zvizda (Když jasná hvězda - Rusínské a šarišské Vianoce).
Vystoupí: ĽH Ondreja Kandráča, zpěvačky Monika Kandráčová z Krásnej
Lúky a stříbrný Slávik Marianna Vasilenková z Krajného Čierna, dětská
folklórna skupina Jastrabčan ze Šarišského Jastrabia, (Slovensko), Zpěváčci
2006 - Petra Hrubošová z Veletin, Josef Štefan z Vlkanova, Barbora Čechová
z Ostravy - Plesné, dudák Josef Kuneš z Domažlic, soubory Valášek, Valašský
vojvoda z Kozlovic a sólisté Petra Klementová - Žáčková, Alice Svobodová,
Lukáš Mrkva, Libor Kubala, Marek Kahánek, Zdeněk Tofel...

Slovem provázejí: Markéta Žáčková, Slávek Vašenda a Marie Prudká jako host.
V závěru koncertu předáme finanční dar potřebným.
Zvuk a osvětlení - Martin Valový
Neděle 17.12. - Ostrava
10.00 hod. - Slavnostní Mše svatá, v chrámu Panny Marie Královny v Ostravě -
Mariánských Horách (účinkují vybrané soubory - v krojích).
16.30 hod. - Setkání s lidovými tvůrci a řemesly - vestibul a foyer DK MO (původně
DK Vítkovice). Předvádění, prodej, košt... Zahraje ĽH Ondreja Kandráča,
DFS Jastrabčan ze Šarišského Jastrabia (SK), CM Kovaliček...
18.00 hod. - GALAKONCERT Souznění v divadelním sále DK MO.
1. část - Koledování - účinkují:
Zpěváčci 2006 - Barbora Čechová z Ostravy - Plesné, Petra Hrubošová z
Veletin, Josef Štefan z Vlkanova, dudák Josef Kuneš z Domažlic, CM
Valašský vojvoda s primáškou Petrou Pagáčovou a sólisté Petra
Klementová - Žáčková, Alice Svobodová, Lukáš Mrkva, Zdeněk Tofel.

Koli jasna zvizda (Když jasná hvězda - Rusínské a šarišské Vianoce)
Účinkují: ĽH Ondreja Kandráča a zpěvačky Monika Kandráčová a stříbrný
Slávik Marianna Vasilenková z Krajného Čierna, dětská folklórna skupina
Jastrabčan ze Šarišského Jastrabia (Slovensko).
- p ř e s t á v k a - (20 minut)

2. část - skupina NO NAME z Košic.
Společné vystoupení všech účinkujících.
Slovem provází Dagmar Misařová, Český rozhlas Ostrava.
Letos předáme finanční dar Dětskému domovu blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové, Řepiště (zkráceně: Dětský domov bl. M.A.Kratochvílové, Řepiště).
Zvuk a osvětlení - MUSIC DATA Tomáš Ouředníček.
Zvukový záznam - Lubomír Výrek (ČRo Ostrava).
Obrazový záznam celého festivalu - Studio VEMORI, Michal Opletal.
Ze všech koncertů bude pořízen zvukový i obrazový záznam. Ve vánočním vysílání uslyšíme sestřih na vlnách ČRo stanice Ostrava, obrazový záznam na ČTV a TV Noe.
Mediální partneři jsou: Česká televize - studio Ostrava, Český rozhlas, TV Noe, TV Fabex, Rádio Prohlas a další privátní rádia, noviny: Deník, Listy moravskoslezské, Program, Ostravský TiP, Trubač, DTA, Mediatel, ACR Alfa... Videozáznam bude pořízen digitální technikou - studio Vemori. Každoročně zveme zástupce všech médiích.
Projekt finančně podporují: Ministerstvo kultury ČR, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostravy, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Městský obvod Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky, obec Kozlovice a významné firmy.
K dobré tradici patří pozvání významných hostí. Letos jsou osloveni:
Zástupci ministerstva kultury ČR, o. biskup gréckokatolické církve mons. Ján Babják z Prešova, předseda Prešovského samosprávného kraje Peter Chudík, biskup Ostravsko - opavské diecéze, hejtman a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, primátor statutárního města Ostravy, starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz , starosta východoslovenského partnerského města (v jednání), slovenské obce, starosta obce Kozlovice, ředitel České televize Ostrava Ilja Racek, ředitel Českého rozhlasu Ostrava Igor Horvath, předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica, zástupci médií...
Záštitu nad MF Souznění 2006 mají:
biskup Ostravsko - opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, senátorka Liana Janáčková, poslanec parlamentu ČR Jiří Carbol náměstkyně hejtmana MSK Jaroslava Wenigerová primátor města Ostravy Petr Kajnar starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Miroslav Svozil starosta obce Kozlovice Miroslav Tofel
Autor projektu je Zdeněk Tofel je hudebním redaktorem a režisérem Čs. rozhlasu Ostrava, pedagogem, publicistou, uměl. vedoucím CM Valašský vojvoda a dětské CM Kovalíček (ZUŠ Ostrava 1). Scénáře a libreta pořadů píše v souvislosti s různými koncerty a festivaly doma i v zahraničí.
Pořady Českého rozhlasu Ostrava:
12.12.2006:
Živě - Apetýt s Dagmar Misařovou, host Zd. Tofel - "o Souznění". 15.00-16.00 hod.
24.12.2006:
Ostravské folklórní kalendárium - SOUZNĚNÍ I. - 18.00-18.30 hod.
Hle, přijde Pán - SOUZNĚNÍ II. - 19.00-20.00 hod., záznam z kostela Sv. Václava v Ostravě ze dne 15.12.2006.
26.12.2006:
SOUZNĚNÍ III. - záznam galakoncertu v DKMO ze dne 17.12., vysíl.:19.00-19.30 hod.

Zdeněk Tofel, ředitel festivalu
zdenek.tofel@ov.rozhlas.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 10.12.2006 v 22:58 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA