PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Folklor si zaslouží moderní časopis

Vyšlo první číslo časopisu Folklor v roce 2007
ročník XVIII. číslo 1/2007
Časopis Folklor
Obálka časopisu Folklor 1/2007
Rozhovor se šéfredatorem časopisu Folklor
Folklor si zaslouží moderní časopis
říká v rozhovoru nový šéfredaktor časopisu Folklor Oldřich Koudelka.
Už koncem prosince našli v poště pravidelní odběratelé první číslo nového 18. ročníku. A možná to pro některé bylo jedno z dalších vánočních překvapení. Časopis je už na první pohled úplně jiný, než na jaký byli po léta zvyklí. I to je důvod, proč vznikl tento rozhovor.
V čem je časopis Folklor nový?
Především je nový svou tváří a periodicitou. A také tím, že se více zabývá lidovou kulturou jako rozmanitým celkem, nejen děním kolem souborů a festivalů. Více se dívá do budoucnosti, není pouhým vzpomínkovým bulletinem. Určen je široké rodině všech, kteří mají rádi folklor, které tato oblast oslovuje a inspiruje. A to mohou být i laikové, lidé, kteří mají rádi konkrétní regiony, jejich tance a písničky, obyčeje. Jediné, co mne mrzí je, že dostat se více do veřejnosti není možné vzhledem k omezeným finančním prostředkům. Ty limitují rovněž počet stran nového časopisu. Proto již na startu hledáme cesty, jak situaci vylepšit.
Proč jste kývnul na výzvu FoS ČR a stal se šéfredaktorem časopisu Folklor, co vás na tom lákalo?
I když nabídka převzít funkci šéfredaktora časopisu Folklor přišla poněkud nečekaně, zastihla mne v rychlíku, považoval jsem ji za určitou výzvu nejen pro sebe, ale pro všechny, které jsem krátce nato k projektu přizval, tedy novou redakční radu, grafické studio, tiskárnu, spolupracovníky. Myslím si, že celé folklorní hnutí si zaslouží skutečně moderní časopis, který je možné v rámci ekonomických limitů vytvořit. Tím vůbec nechci říci, že předchozích sedmnáct ročníků bylo špatných, naopak, ale časopis byl dosud určen jen vedoucím souborů, manažerům a více či méně odborné veřejnosti. Ale chyběla mu aktuálnost, šíře čtenářského záběru a rovněž skutečně časopisecká podoba, se kterou je možné oslovovat co nejširší veřejnost. Čtenáři jsou dnes hodně vybíraví a forma je často oslovuje stejně, ne-li více než obsah. Svoje dosavadní více než čtvrtstoleté novinářské zkušenosti chci nyní namířit právě tímto směrem. Aby byl časopis aktuální, moderní, čtivý, dynamický a vypovídající.
Jaký je váš vztah k folkloru a lidovým tradicím a zvykům?
Můj vztah je bytostný, byť jsem v žádném folklorním souboru nikdy nepracoval. Vystudoval jsem ale teorii kultury a umění, estetiku, o lidové kultuře, tradicích a venkovském prostoru píši jako novinář už více než pětadvacet let, navíc se venkovem a jeho kulturou aktivně zabývám i ve své spisovatelské a kulturně společenské práci. S Folklorním sdružením České republiky spolupracuji tři roky. Na vesnici žiji, konkrétně na Malé Hané, na pomezí Boskovicka, Konicka a Jevíčska a v některých obcích se aktivně podílím na organizování konkrétních projektů v rámci místních Programů obnovy venkova.
Jaké jsou vaše koníčky a záliby?
Vedle psaní, jsem autorem dvanácti knih, je to především myslivost, ale i zde je to spojeno s autorskou činností. Jsem předsedou Klubu autorů myslivecké beletrie Českomoravské myslivecké jednoty. Hodně se věnuji cykloturistice, na kole jsem již projel kus Evropy. Rád čtu, fotografuji a poznávám nové lidi.
Co byste vzkázal čtenářům časopisu na začátku roku 2007?
Čtenáře chci požádat, aby časopis pozorně četli, byli tolerantní k počátečním bolístkám, ale především sami přicházeli s konkrétními náměty, posílali své články a příspěvky. Je to totiž především jejich časopis a poprvé ve větší míře dostávají šanci aktivně jej tvořit a zkvalitňovat. Již první ohlasy svědčí o tom, že nový mediální produkt byl vesměs přijat jako změna pozitivní a nezbytná, dávající větší šanci představovat folklor jako prvek aktivní prezentace našich regionů i České republiky jako celku. A to rozhodně není málo.

Děkuji za rozhovor
Slávek Hrzal
předseda mediální komise FoS ČR, 603 426 422

Důležité informace:
FOLKLOR
časopis Folklorního sdružení ČR
měsíčník
ISSN 12310-7972, MK ČR 6782
Vydavatel:
Folklorní sdružení České republiky
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@adam.cz
Objednávky časopisu: na adrese vydavatele FoS ČR.
Předplatné:
Každý členský subjekt dostává 1 výtisk časopisu zdarma.
Členové souborů si mohou další výtisky objednat za Kč 350,- za rok, ostatní zájemci za Kč 515,- ročně.
Šéfredaktor: Oldřich Koudelka
Adresa redakce časopisu Folklor:
Úsobrno 133,
679 39 Úsobrno, okr. Blansko
tel.: 516 412 107, 607 503 920
e-mail: oldrich.koudelka@volny.cz
DALŠÍ INFORMACE: Časopis Folklor
Zveřejněno 02.01.2007 v 17:28 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA